________________________________ 
Adelpha leucophthalma smalli Willmott, 2003;   Leucophthalma Sister,   Comments: Cerro Montuoso, Azuero Peninsula, Herrera, Panama.

Adelpha leucophthalma smalli

Willmott, 2003

Leucophthalma Sister

Cerro Montuoso, Azuero
Peninsula, Herrera, Panama