________________________________ 
Agathymus micheneri D. Stallings, Turner & V. Stallings, 1961 (Typ. segregate);   Michener’s Giant-Skipper,   Comments: Coahuila.

Agathymus micheneri

D. Stallings, Turner & V.
Stallings, 1961 (Typ. segregate)

Michener’s Giant-Skipper

Coahuila