________________________________ 
Species   Antigonus emorsa

Antigonus emorsa

(R. Felder, 1869)

White Spurwing

W Mexico (SE AZ as rare stray,
SON to OAX)