________________________________ 
Genus   Archonias

Archonias brassolis approximata

(Butler, 1873)

Cattleheart White

SE Mexico to Panama