________________________________ 
Species   Ascia monuste

Ascia monuste monuste

(Linnaeus, 1764)

Great Southern White

SW USA (strays), W Mexico & S TX
to N S. Am; S Lesser Antilles

Ascia monuste raza

Klots, 1930

Great Southern White

Baja California Sur

Ascia monuste phileta

(Fabricius, 1775)

Great Southern White

SE USA (strays N), N Bahamas,
(possibly sporadic on Cuba)

Ascia monuste eubotea

(Godart, 1819)

Great Southern White

Cuba, Hispaniola to Virgin
Islands

Ascia monuste virginia

(Godart, 1819)

Great Southern White

Lesser Antilles between (not
incl.) Virgin Islands and St.
Vincent