________________________________ 
Ascia monuste raza Klots, 1930;   Great Southern White,   Comments: Baja California Sur.

Ascia monuste raza

Klots, 1930

Great Southern White

Baja California Sur