________________________________ 
Boloria polaris polaris (Boisduval, [1828]);   Polaris Fritillary,   Comments:  .

Boloria polaris polaris

(Boisduval, [1828])

Polaris Fritillary