________________________________ 
Species   Carystoides lebbaeus

Carystoides lebbaeus lebbaeus

(Hewitson, 1876)

Lebbaeus Ruby-eye

Costa Rica to NW Ecuador