________________________________ 
Genus   Charonias

Charonias eurytele nigrescens

(Salvin & Godman, 1868)

Tiger White

S Mexico to Guatemala (at least)

Charonias eurytele dismorphites

(Butler, 1872)

Tiger White

Costa Rica & Panama