________________________________ 
Species   Chioides albofasciatus

Chioides albofasciatus

(Hewitson, 1867)

White-striped Longtail

S TX, S NM, SE AZ, to Costa
Rica; Baja California Sur