________________________________ 
Species   Cycloglypha tisias

Cycloglypha tisias

(Godman & Salvin, 1896)

Tisias Bent-Skipper

SE Mexico (OAX) to S Brazil