________________________________ 
Species   Eantis thraso

Eantis thraso

(Hübner, [1807])

Southern Sicklewing

SW Chiapas, S Belize, Guatemala
to Argentina