________________________________ 
Genus   Enantia

Enantia albania albania

(H. Bates, 1864)

Costa-spotted Mimic-White

S TX (one-time stray), E Mexico
to Guatemala & El Salvador

Enantia albania amalia

(Staudinger, 1884)

Costa-spotted Mimic-White

Nicaragua to Panama

Enantia jethys

(Boisduval, 1836)

Jethys Mimic-White

E Mexico to El Salvador &
Nicaragua

Enantia mazai mazai

Llorente, 1984

De la Maza's Mimic-White

E Mexico to Chiapas

Enantia mazai diazi

Llorente, 1984

De la Maza’s Mimic-White

W Mexico

Enantia lina virna

Lamas, 2003

White Mimic-White

S Mexico (SW Chiapas) to SW
Guatemala

Enantia lina marion

Godman & Salvin, 1889

White Mimic-White

SE Mexico to Panama