________________________________ 
Species   Enantia lina

Enantia lina virna

Lamas, 2003

White Mimic-White

S Mexico (SW Chiapas) to SW
Guatemala

Enantia lina marion

Godman & Salvin, 1889

White Mimic-White

SE Mexico to Panama