________________________________ 
Enantia lina virna Lamas, 2003;   White Mimic-White,   Comments: S Mexico (SW Chiapas) to SW Guatemala.

Enantia lina virna

Lamas, 2003

White Mimic-White

S Mexico (SW Chiapas) to SW
Guatemala