________________________________ 
Species   Enantia mazai

Enantia mazai mazai

Llorente, 1984

De la Maza's Mimic-White

E Mexico to Chiapas

Enantia mazai diazi

Llorente, 1984

De la Maza’s Mimic-White

W Mexico