________________________________ 
Entheus matho matho Godman & Salvin, 1879;   Giant Entheus,   Comments: SE Mexico to Costa Rica.

Entheus matho matho

Godman & Salvin, 1879

Giant Entheus

SE Mexico to Costa Rica