________________________________ 
Species   Epiphile adrasta

Epiphile adrasta escalantei

Descimon & Mast, 1979

Common Banner

W Mexico (SIN to S OAX)

Epiphile adrasta adrasta

Hewitson, 1861

Common Banner

S TX (as vagrant), E Mexico to W
Panama

Epiphile adrasta bandusia

Fruhstorfer, 1912

Common Banner

C Panama to W Ecuador