________________________________ 
Epiphile chrysites chrysites (Latreille, [1809]);   Chrysites Banner,   Comments: [W Panama?], Venezuela to Bolivia.

Epiphile chrysites chrysites

(Latreille, [1809])

Chrysites Banner

[W Panama?], Venezuela to
Bolivia