________________________________ 
Erebia discoidalis discoidalis (W. Kirby, 1837);   Red-disked Alpine,   Comments:  .

Erebia discoidalis discoidalis

(W. Kirby, 1837)

Red-disked Alpine