________________________________ 
Species   Erebia discoidalis

Erebia discoidalis discoidalis

(W. Kirby, 1837)

Red-disked Alpine