________________________________ 
Erebia rossii ornata Leussler, 1935;   Ross's Alpine,   Comments: vic. Churchill, Manitoba.

Erebia rossii ornata

Leussler, 1935

Ross's Alpine

vic. Churchill, Manitoba