________________________________ 
Genus   Eucheira

Eucheira socialis socialis

Westwood, 1834

Social White

C Mexico to Oaxaca

Eucheira socialis westwoodi

Beutelspacher, 1984

Social White

NW Mexico