________________________________ 
Eucheira socialis socialis Westwood, 1834;   Social White,   Comments: C Mexico to Oaxaca.

Eucheira socialis socialis

Westwood, 1834

Social White

C Mexico to Oaxaca