________________________________ 
Species   Eurytides orabilis

Eurytides orabilis orabilis

(Butler, 1872)

Thick-edged Kite-Swallowtail

Costa Rica & Panama