________________________________ 
Eurytides philolaus philolaus (Boisduval, 1836);   Dark Kite-Swallowtail,   Comments: Texas and Sinaloa S to Costa Rica.

Eurytides philolaus philolaus

(Boisduval, 1836)

Dark Kite-Swallowtail

Texas and Sinaloa S to Costa
Rica