________________________________ 
Species   Eurytides telesilaus

Eurytides telesilaus dolius

(Rothschild & Jordan, 1906)

Telesilaus Swallowtail

C Panama to Trinidad and NW
Ecuador