________________________________ 
Eurytides telesilaus dolius (Rothschild & Jordan, 1906);   Telesilaus Swallowtail,   Comments: C Panama to Trinidad and NW Ecuador.

Eurytides telesilaus dolius

(Rothschild & Jordan, 1906)

Telesilaus Swallowtail

C Panama to Trinidad and NW
Ecuador