________________________________ 
Eurytides thyastes marchandii (Boisduval, 1836);   Orange Kite-Swallowtail,   Comments: E Mexico to Honduras.

Eurytides thyastes marchandii

(Boisduval, 1836)

Orange Kite-Swallowtail

E Mexico to Honduras