________________________________ 
Species   Eurytides zonaria

Eurytides zonaria

(Butler, 1869)

Hispaniolan Kite-Swallowtail

Hispaniola