________________________________ 
Ganyra josephina josepha (Salvin & Godman, 1868);   Giant White,   Comments: S TX (strays N), E & W Mexico to Panama.

Ganyra josephina josepha

(Salvin & Godman, 1868)

Giant White

S TX (strays N), E & W Mexico to
Panama