________________________________ 
Glutophrissa drusilla tenuis (Lamas, 1981);   Florida White,   Comments: W Mexico & S TX (strays far N) to Peru.

Glutophrissa drusilla tenuis

(Lamas, 1981)

Florida White

W Mexico & S TX (strays far N)
to Peru