________________________________ 
Genus   Itaballia

Itaballia demophile centralis

Joicey & Talbot, 1928

Black-banded White

S TX (one-time stray), E & S
Mexico to Panama

Itaballia pandosia kicaha

(Reakirt, 1863)

Brown-bordered White

S Mexico to Panama

Itaballia pandosia sabata

(Fruhstorfer, 1907)

Brown-bordered White

SE Panama, W Colombia