________________________________ 
Species   Itaballia pandosia

Itaballia pandosia kicaha

(Reakirt, 1863)

Brown-bordered White

S Mexico to Panama

Itaballia pandosia sabata

(Fruhstorfer, 1907)

Brown-bordered White

SE Panama, W Colombia