________________________________ 
Itaballia pandosia kicaha (Reakirt, 1863);   Brown-bordered White,   Comments: S Mexico to Panama.

Itaballia pandosia kicaha

(Reakirt, 1863)

Brown-bordered White

S Mexico to Panama