________________________________ 
Genus   Laothus

Laothus erybathis

(Hewitson, 1867)

Erybathis Hairstreak

E & W Mexico to Colombia

Laothus oceia

(Godman & Salvin, 1887)

Oceia Hairstreak

[=laothoe], SE Mexico to
Colombia

Laothus barajo

(Reakirt, [1867])

Barajo Hairstreak

SE Mexico to Panama