________________________________ 
Species   Lathecla latagus

Lathecla latagus

(Godman & Salvin, 1887)

Latagus Hairstreak

SE Mexico to…