________________________________ 
Genus   Leptophobia

Leptophobia caesia tenuicornis

Butler & H. Druce, 1872

Bluish White

Costa Rica & Panama

Leptophobia tovaria

(C. Felder & R. Felder, 1861)
(Panama segregate)

Tovaria White

Panama

Leptophobia aripa elodia

(Boisduval, 1836)

Mountain White

S TX (rare stray), E & W Mexico
to Panama