________________________________ 
Species   Lethe portlandia

Lethe portlandia floralae

(J. Heitzman & dos Passos, 1974)

Southern Pearly-eye

 

Lethe portlandia portlandia

(Fabricius, 1781)

Southern Pearly-eye

 

Lethe portlandia missarkae

(J. Heitzman & dos Passos, 1974)

Southern Pearly-eye