________________________________ 
Species   Marpesia petreus

Marpesia petreus

(Cramer, 1776) (Northern
segregate)

Ruddy Daggerwing

S FL, S TX, E & W Mexico (strays
far N) to W Ecuador

Marpesia petreus petreus

(Cramer, 1776)

Ruddy Daggerwing

Guianas, Amazonian Colombia to
Bolivia

Marpesia petreus damicorum

Brévignon, 2001

Ruddy Daggerwing

Mona, Puerto Rico, Lesser
Antilles (St. Kitts, Guadeloupe,
etc.)