________________________________ 
Species   Marpesia zerynthia

Marpesia zerynthia dentigera

(Fruhstorfer, 1907)

Waiter Daggerwing

[= coresia], E & S Mexico to
Ecuador, one-time stray to S TX