________________________________ 
Megisto rubricata rubricata (W. H. Edwards, 1871);   Red Satyr,   Comments: far NE Mexico.

Megisto rubricata rubricata

(W. H. Edwards, 1871)

Red Satyr

far NE Mexico