________________________________ 
Genus   Melete

Melete lycimnia isandra

(Boisduval, 1836)

Creamy White

S TX (as stray), E & W Mexico to
Costa Rica

Melete lycimnia chagris

(Staudinger, 1876)

Creamy White

Panama

Melete lycimnia monstrosa

(Butler, 1875)

Creamy White

Panama

Melete polyhymnia serrana

R. G. De la Maza, 1984

Golden White

N Oaxaca, Mexico (Gulf Slope)

Melete polyhymnia florinda

(Butler, 1875)

Golden White

Chiapas to Colombia

Melete salacia salacia

(Godart, 1819)

Black-striped White

Hispaniola

Melete salacia cubana

Fruhstorfer, 1908

Black-striped White

Cuba