________________________________ 
Genus   Metron

Metron leucogaster leucogaster

(Godman, 1900)

Whitened Metron

Panama, Colombia

Metron chrysogastra chrysogastra

(Butler, 1870)

Orange-headed Metron

E & W Mexico to Colombia,
Venezuela, Trinidad

Metron zimra

(Hewitson, 1877)

Olive Metron

[= fasciata], S Mexico (Chiapas)
to Argentina