________________________________ 
Genus   Paiwarria

Paiwarria antinous

(C. Felder & R. Felder, 1865)

Felders' Hairstreak

S Mexico (CHIS) to Colombia

Paiwarria umbratus

(Geyer, 1837)

Thick-tailed Hairstreak

E & W Mexico to Nicaragua