________________________________ 
Panoquina fusina viola Evans, 1955;   Fusina Skipper,   Comments: [Honduras?, Colombia?], Bolivia, SE Brazil, Paraguay.

Panoquina fusina viola

Evans, 1955

Fusina Skipper

[Honduras?, Colombia?], Bolivia,
SE Brazil, Paraguay