________________________________ 
Species   Papilio eurymedon

Papilio eurymedon

Lucas, 1852 (1805)

Pale Tiger Swallowtail

W USA & Canada, Baja California
Norte