________________________________ 
Species   Papilio ornythion

Papilio ornythion

Boisduval, 1836 (Typical
segregate)

Ornythion Swallowtail

S Texas, E Mexico to Honduras

Papilio ornythion

Boisduval, 1836 (W Mexican
segregate)

Ornythion Swallowtail

S Arizona, W Mexico