________________________________ 
Papilio ornythion Boisduval, 1836 (W Mexican segregate);   Ornythion Swallowtail,   Comments: S Arizona, W Mexico.

Papilio ornythion

Boisduval, 1836 (W Mexican
segregate)

Ornythion Swallowtail

S Arizona, W Mexico