________________________________ 
Species   Papilio palamedes

Papilio palamedes palamedes

Drury, 1773

Palamedes Swallowtail

SE USA

Papilio palamedes leontis

Rothschild & Jordan, 1906

Palamedes Swallowtail

NE Mexico